Regulamin

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszego personelu, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich. Klienci Salonu Kosmetycznego ART-COSMETICA są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty Salonu Kosmetycznego ART-COSMETICA oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§1. Godziny otwarcia

 1. Salon Kosmetyczny Art-Cosmetica świadczy usługi przy ul. Kopernika2e, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu). Czasem dopasowujemy godziny pracy do indywidualnych potrzeb klienta

§2. Umawianie na wizyty

 1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Wykonamy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 2. Wszystkie zapisy w Salonie Art-Cosmetica potwierdzane są dwukrotnie:
    1. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty
    2. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas SMS dzień przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę która się odbędzie
    3. jeżeli wcześniej zaszły okoliczności przez które państwa wizyta miałaby się nie odbyć prosimy o natychmiastowe zawiadomienia nas o takiej sytuacji, będziemy mogli przesunąć wizytę a na państwa miejsce umówić kogoś innego

§3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Salonie Art-Cosmetica obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 10 minut. Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

2 .W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 20 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

 1. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie ART-COSMETICA dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu ART.-COSMETICA nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 1. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach pracowników. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Salonie ART.-COSMETICA.

§5. Wizyty w towarzystwie

 1. Na terenie Salonu ART.-COSMETICA obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 1. Na terenie salonu obowiazuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 1. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu Kosmetologa/kosmetyczki. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 1. Za uszkodzenia bądż zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądż ich prawni opiekunowie.
 1. Klientka badź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie badż zniszczenie wyposażenia w Salonie ART.-COSMETICA.
 1. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§6. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. Salon ART.-COSMETICA działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 1. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 1. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4.Niektóre Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

  1. Formami kontaktu z Salonem są:
     1. numer tel. tefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 535815146
     2. na makijaż permanentny, mezoterapię igłową, wypełnienie ust tel. 698411301
     3. fanpage na Facebooku: art-cosmetica gabinet kosmetologiczny
     4. fanpage na Facebooku dot. makijaż permanentny: agnieszka ziach makijaż permanentny
     5. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu Art-Cosmetica nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§7. Bony, vouchery, zaproszenia

     1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie ART.-COSMETICA są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
     2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
     3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
     4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
     5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
     6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
     7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
     8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .
     9. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8. Lista rezerwowa

     1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
     1. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
     1. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu ART.-COSMETICA o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§9. Standard obsługi

     1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
     1. W Salonie ART.-COSMETICA zapewniamy:
        1. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
        2. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
        3. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
        4. wyselekcjonowany i wykształcony personel,
        5. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
        6. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą,
        7. formę płatności: gotówka
        8. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

§10. Zmiany w Regulaminie

     1. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
     2. Wszystkie osoby przebywające w Salonie Kosmetycznym ART.-COSMETICA zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
     3. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu oraz zaleceń pozabiegowych skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Kosmetycznego ART.-COSMETICA za przeprowadzony zabieg.
     4. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
     5. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.09.2021 i obowiązuje do odwołania.